Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2020

                               VERKSAMHETSBERÄTTELSE   KORPEN IDRE 2020   

FÖRENINGENS ANDRA, ANNORLUNDA VERKSAMHETSÅR                                                                    Starten på verksamhetsåret 2020 inleddes med mycket glädje och entusiasm från såväl ledare som deltagare. Ett digert utbud av olika aktiviteter erbjöds och medlemsantalet ökade i takt med att det blev fler deltagare på passen. En blomstrande klubb på alla sätt och vis började ta sin form som fortsättning på det som börjat så bra under 2019. Eftersom simhallen fortfarande var stängd så låg fokus på att erbjuda aktiviteter, både ute och inne, i centrala Idre för både boende och turister året om under devisen                ”Grönt & Skönt på vårt vis i Idre”. Samma strategi som under startåret 2019.                                            Vi planerade för vårt årsmöte som skulle bli vårt första och bästa där många medlemmar skulle delta i mitten på mars. Dessvärre kunde vi inte genomföra årsmötet som planerat då Corona-pandemin bröt ut och lamslog stora delar av världen. Vi fick precis som många andra ”trycka på stopp” för såväl aktiviteter som möten. En för många av oss en helt absurd och konstig situation där vi själva fick tolka vilka restriktioner som skulle gälla i samhället. Regering och myndigheterna blev också överrumplade att denna nya situation och farliga smitta som Covid -19 var och fortfarande är i skrivande stund. I mitten på april kunde vi efter att ha lyssnat in restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet genomföra vårt årsmöte utomhus. Det blev inte som tänkt men vi var nöjda med att vi gjorde det som var bäst just då efter förutsättningarna. På årsmötet valdes styrelse och sedvanliga årsmöteshandlingar gicks igenom och beslutades om. Felicia Johansson var den enda som avböjde omval. Hon avtackades för sina strålande insatser med en blomma.

STYRELSE 2020    

Valberedningen föreslog årsmötet att fortsatt välja strategin ”dubbelt ledarskap” i alla ledande positioner inom föreningen. Det gäller såväl administrativa- som aktivitetsledare. Detta för att underlätta för respektive ledare grundat på erfarenheter av svårheten att rekrytera ideella funktionärer och ledare.                                                                                                        

Ordförande; Lotta Yttergren & Nathalie Björklund                                                             

Sekreterare; Elin Johansson & Linda Nilsson  

Kassörer; Josefin Norell & Camilla Sundh   

Aktivitetsansvariga; Ida Skaaret & Elin Wallström    

Adjungerade; Anette Eriksson & Marie Dahlström   

Valberedning; Linda Wallin & Ingemar Yttergren   

Revisorer; Helene Bojort & Iris Lindberg    

Styrelsen har under verksamhetsåret fram till och med årsmötet 21/3 2021 hållit 5 protokollförda möten (varav det sista digitalt via Teams). Alla ledamöter har varit aktiva och även om alla inte kunnat delta fysiskt eller digitalt vid alla möten så har de varit nåbara via SMS/Messenger för åsikter och beslut. Utöver det har ordförandena tillsammans med kassörerna haft ett antal möten för förberedande av beslutsunderlag till styrelsemötena. Styrelsen har också haft aktiv kontakt via e-post och messenger i interna grupper för löpande diskussioner och lösningar på problem och frågor som uppkommit. Detta annorlunda år så har de digitala mötena, med många gånger hastiga beslut, varit många.

ADMINISTRATION 

Lotta Yttergren har under året varit huvudansvarig för kontakterna med SISU- Idrottsutbildarna, Idrotten Online, Korpen Riks, kommunen, bidragsgivare, andra föreningar och arrangörer.

VALBEREDNING

Linda Wallin och Ingemar Yttergren har varit valberedning under året.

Vid årsmötet 2020 bestämdes det att styrelsemedlemmar skulle väljas in på 1 respektive 2år. En fördelning gjordes utifrån posterna så att det skulle flyta på framöver och för att vi inte skulle riskera tomma poster. Inför årsmötet 2021 har valberedningen inte haft fysiska möten med styrelsemedlemmarna. Vi har inför årsmötet fått ett avhopp pga. flytt och den platsen ska fyllas. Valberedningen tycker att styrelsen gör ett utmärkt jobb. 

EKONOMI 

Josefin Norell och Camilla Sundh har under året varit ansvariga kassörer. Uppdelningen av arbetet har fortsatt under verksamhetsåret 2020, där hantering av medlemsregister, aviutskick och registrering i Idrotten Oline varit en arbetsuppgift medan hantering av fakturor och bokföring en annan.

Trots ett annorlunda år med inställda träningar, arrangemang och utbildningar, så har föreningen fortsatt en god ekonomi. Extra krut har under året lagts på att söka bidrag, vilket gett goda resultat.

Bidragsgivare med summor 2020.

28/9    Statligt LOK-stöd:

4 582kr

 

 

 

 

28/10  Älvdalens Kommun, föreningsstöd 10250kr

 

 

 

15/12  Älvdalens Kommun, sommarlovsaktiviteter: 4 400kr

 

4/11    Korpen, Idrottsmedel Utbildade ungdomsledare:

40 000kr

 

9/1      Riksidrottsförbundet, Utbildning aktivitetsledare:

6 663kr

 

12/11  Svenska Spel, gräsrotspengar: 1 012kr

 

 

23/12  Socknarnas Besparingsskog: 75 000kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

KOMMUNIKATION & INFORMATION

Nathalie Björklund har under året ansvarat för att våra konton på Facebook och Instagram kontinuerligt uppdaterats.  Vi har en mailadress – This is a mailto link                                                                                                                         Lotta Yttergren skapade under slutet på 2019 en enkel hemsida via IdrottenOnline där faktamässig information läggs upp. Hemsidesadressen är; www.korpenidre.se Under hösten 2020 deltog Lotta Yttergren och Linda Nilsson tillsammans på IdrottenOnline- utbildning i RFSISU-Dalarnas regi. Tack vare det så har det underlättat arbetet med närvaro-registrering, medlemsregistrering, hemsidesuppdatering med mera som vi sköter genom IdrottenOnline.

MEDLEMMAR  

Vid utgången av 2020 hade föreningen 106 medlemmar fördelade enligt följande;

0-12 år; 12 pers, 13-20 år; 21 pers, 21-40 år; 29 pers, 41 år och äldre; 44 pers.

Medlemsavgifterna för 2020 har varit; 0-12 år; 50:-   13-19 år; 100:-  20 år och äldre; 150:-

Medlemskapet innefattar förutom möjligheten att delta på aktiviteter till reducerat pris också försäkring hos Folksam som gäller under tiden man deltar på en aktivitet.

Medlemmar i Korpen Idre får också delta på aktiviteter hos annan korpförening i Sverige till medlemspris.

FORTBILDNING / KONFERENSER   

23/1 höll Tina Jonsson kursen ”Rätt rörelse för dig” dit både medlemmar och ledare från klubben var inbjudna. Kursen hölls i Idrottshallen på Strandskolan.

5/11 höll Susanne Eriksson föreläsningen ”Träna för livet” dit både ledare och medlemmar från alla klubbar i Dalarna var inbjudna. Föreläsningen hölls i Kulturhuset i Idre.

IdrottenOnline-utbildning hölls av RFSISU-Dalarna vid 2 tillfällen under hösten. Lotta Yttergren och Linda Nilsson deltog vid båda tillfällena på PW hotell.

Lotta Yttergren har under hösten deltagit på 2 digitala årsmöten. Korpen Dalarnas och  Korpen Riks respektive årsmöten är de som genomförts.

 

PR OCH KORTARE EVENEMANG                                                                                                                                                                     IDROTTSKUL SOMMAREN 2020

Samverkansprojektet Idrottskul genomfördes vecka 27 och 28 i centrala Idre. Lotta Yttergren var ansvarig för projektet som initierats av Korpen Idre, Idrefjällens Golfklubb, Skol-IF och Idre SK. Det var 6 Unga Ledare som höll i aktiviteterna som erbjöds gratis för barn mellan 8 och 14 år. Totalt deltog 32 barn.

MEDLEMSVANDRINGAR SOMMAREN 2020

2 medlemsvandringar genomförds under sommaren under ledning av Lotta Yttergren och Ida Skaaret. En vandring på Himmelfjäll och en till Städjan.

HÖSTLOVET  vecka 44  

Förutom Spökvandring med ca 40 deltagare bjöd vi in till Dodgeball för barn mellan 8-16 år. Dodgeballen var inomhus i idrottshallen på den lokala skolan. Ca 20 barn deltog tillsammans med några föräldrar. Vi hade även de vanliga aktiviteterna såsom boxning, HIIT och Tabata på schemat.

KONTINUERLIGA AKTIVITETER UNDER ÅRET

Under året har vi i Korpen erbjudit aktiviteter såsom sommargympa, cirkelträning, tabata, dodgeball för barn 8 – 19 år, högintensiv intervallträning, linedance, morgonträning vi kallat Fredagsfys, intervallträning utomhus, löpträning, zumba samt orientering.  Deltagarantalet har varierat, ca 1-20 deltagare på passen.  Vi har haft två ledarträffar, inför varje terminsstart där intressenter fått varit med och planerat schema, aktiviteter samt uppdrag som ledare.

Vid fint väder har samtliga pass varit utomhus vid Strandskolan i Idre där vi har haft ett materialförråd tillhands. När vädret blivit kyligare och det blivit mörkare ute har vi hållit till i idrottshallen som tillhör Strandskolan. Sammanlagt har vi haft 9 ledare. Josefin, Lotta, Nathalie, Ida, Linda N, Elin J, Elin W, Marie samt Jennifer. Alla ledare har hjälpt till vid något av de andra passen då vi har haft ett värdinnesystem där vi varit två vid behov.

Linedance har varit i en annan lokal tillhörande den lokala bygdegården.

Alla aktiviteter blev inställda under höstterminen 2020 på grund av rådande pandemi.

 

UTBILDNING   

I samverkan med RFSISU- Idrottsutbildarna har vi genomfört 11 ”lärgrupper” under året.

Vi har haft god hjälp av de båda konsulenterna Anci Wadman och Hanna Nooni som även varit på föreningsbesök hos oss Idre vid några tillfällen.

 

 

 

SLUTORD 

Styrelsen tackar alla medlemmar och ledare för ett fantastiskt väl genomfört, annorlunda  andra år. Trots en hel del inställda aktiviteter så har våra värdegrundsord

Glädje-Gemenskap-Flexibilitet tydligt varit i fokus under detta annorlunda år och genomsyrat det vi gjort efter att många gånger fått tagit hastiga och kloka beslut.

Vi riktar nu energin framåt och hoppas på att kommande verksamhetsår blir kan genomföras på bästa sätt och där vi kan erbjuda ett flertal aktiviteter på ett ”Coronasäkert” sätt.

Tack för detta år och lycka till önskar vi den nya styrelsen för 2021.

 

 

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Lotta Yttergren, ordförande                                                    Nathalie Björklund, ordförande

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Josefin Norell, kassör                                                               Camilla Sundh, kassör

 

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Elin Johansson, sekreterare                                                     Linda Nilsson, sekreterare

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Ida Skaaret, aktivitetsansvarig                                               Elin Wallström, aktivitetsansvarig

Nyheter

Nyheter

Postadress:
Korpen Idre - Korpen
Yttergren, Kari Ols Väg 1
79091 Idre

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info