Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE   KORPEN IDRE 2021                   

FÖRENINGENS TREDJE, ANNORLUNDA VERKSAMHETSÅR                                                                    Starten på verksamhetsåret 2021 fortsatte som slutet på 2020 med fortsatta restriktioner från FHM att ta hänsyn till. Årsmötet hölls utomhus 21/3 med 12 närvarande. Nathalie Björklund avböjde omval på grund av flytt och hon avtackades med en blomma.                             

När vi planerade för kommande aktiviteter utifrån godkänd verksamhetsplan och budget så var det dock lättare än 2020 då FHM:s restriktioner blivit tydligare att följa.                                  

Första halvåret fick vi inte boka idrottshallen i Idre då kommunen höll den stängd för vuxenaktiviteter. Vi planerade då för enbart utomhusaktiviteter utifrån vad aktivitetsledarna ville erbjuda. Vi tappade hälften av våra medlemmar som en följd av pandemin.                

Glädjande nog kom det deltagare till utomhuspassen och i början på hösten fick vi återigen boka in oss i idrottshallen och kunde erbjuda aktiviteter inomhus igen. Medlemsantalet ökade och många deltog på passen. Efter en ganska normal höst så tilltog smittan med en ny variant, Omikron och återigen kom FHM med fler restriktioner i slutet på året.Under detta år har alla ledare såväl administrativa som ansvariga för aktiviteter visat på stor flexibilitet, teamanda och förmåga att anpassa sig till pandemin som fortfarande råder världen över.                                                                                                                                  

STYRELSE 2021                                                                                                                                          Valberedningen föreslog årsmötet att fortsatt välja strategin ”dubbelt ledarskap” i alla ledande positioner inom föreningen. Det gäller såväl administrativa- som aktivitetsledare. Detta för att underlätta för respektive ledare grundat på erfarenheter av svårheten att rekrytera ideella funktionärer och ledare.                                                                                                        

Ordförande; Lotta Yttergren & Marie Dahlström                                                                     

Sekreterare; Elin Johansson & Linda Nilsson                                                                                           Kassörer; Josefin Norell & Camilla Sundh                                                                          Aktivitetsansvariga; Ida Skaaret & Elin Wallström                                                                 

Adjungerade; Anette Eriksson                                                                                                    

Valberedning; Linda Wallin & Ingemar Yttergren                                                                       

Revisorer; Helene Bojort & Iris Lindberg                                                                                          

Styrelsen har under verksamhetsåret fram till och med årsmötet 20/3  2022 hållit 6 protokollförda möten.                                                                                                                     

De flesta ledamöterna har varit aktiva och även om de inte kunnat delta fysiskt eller digitalt vid alla möten så har de varit nåbara via SMS/Messenger för åsikter och beslut. Utöver det har ordförandena tillsammans med kassörerna haft ett antal möten för förberedande av beslutsunderlag till styrelsemötena. Styrelsen har också haft aktiv kontakt via e-post och messenger i interna grupper för löpande diskussioner och lösningar på problem och frågor som uppkommit. Detta annorlunda år så har de digitala mötena, med många gånger hastiga beslut, varit många.                                                                                                               

ADMINISTRATION                                                                                                                                                   

Lotta Yttergren har under året varit huvudansvarig för kontakterna med                                        

SISU- Idrottsutbildarna, Idrotten Online, Korpen Riks, kommunen, bidragsgivare, andra föreningar och arrangörer.

VALBEREDNING

Ännu ett annorlunda covid-år är tillända. Vi i valberedningen, Linda Vallin och Ingemar Yttergren, har fullt förtroende för Korpen Idres styrelse. De ser lösningar och samarbetar på ett ypperligt sätt och driver också verksamheten framåt. Vi ser med spänning fram emot ett nytt år och att få se vad de kommer åstadkomma.

EKONOMI 

Josefin Norell och Camilla Sundh har under året varit ansvariga kassörer.

Under verksamhetsåret 2021 har fördelningen av arbetsuppgifter fortsatt varit: Hantering av fakturor och bokföring som en del och hantering av medlemsregister, aviutskick och registrering i Idrotten Online som en annan del.

2021 går Korpen Idre med ett minusresultat, vilket bland annat beror på:

  • Att större delen av vårterminens aktiviteter ställdes in på grund av rådande restriktioner.
  • Att det överlag har det varit färre deltagare på våra aktiviteter.
  • Att vårt arrangemang vid världscupen i orientering inte resulterade i någon vinst.
  • Att vi satsat på ledarutbildningar i H.I.T och vattenaktiviteter.
  • Att vi köpt in utrustning och material till våra aktiviteter bland annat step up brädor, två kajaker och två SUP brädor.

 Vi arbetar fortsatt aktivt med att söka bidrag, bland de större bidragen 2021 kan nämnas:

  • Föreningsstöd Älvdalens Kommun – 10 200 kronor.
  • Återstartsstöd från Korpen Riks – 12 000 kronor.

 Sammantaget är föreningens ekonomi god och i balans.

KOMMUNIKATION & INFORMATION                                                                                                                               Ida Skaaret och Lotta Yttergren har under året ansvarat för att vårt konto på Facebook kontinuerligt uppdaterats. Ida Skaaret har också ordnat så att det varit bokningsbart till vissa pass under hösten där hon också veckovis presenterat vilka aktiviteter som erbjudits.              Vi har en mailadress – This is a mailto link                                                                                                                         Lotta Yttergren och Linda Nilsson har skött det administrativa via IdrottenOnline med hemsida och andra registreringar. Hemsidesadressen är; www.korpenidre.se                           Under hösten 2021 meddelade IdrottenOnline att deras avtal med Episerver skall avslutas under senare delen av 2022 vilket innebär att hemsidesfunktionen läggs ner och vi själva måste ordna med en hemsida. Eventuellt blir det via Korpen Riks.

MEDLEMMAR  

Vid utgången av 2021 hade föreningen 75 medlemmar fördelade enligt följande;

0-12 år; 9 pers, 13-20 år; 8 pers, 21-40 år; 20 pers, 41 år och äldre; 38 pers.

Medlemsavgifterna för 2021 har varit; 0-12 år; 50:-   13-19 år; 100:-  20 år och äldre; 150:-

Medlemskapet innefattar förutom möjligheten att delta på aktiviteter till reducerat pris också försäkring hos Folksam som gäller under tiden man deltar på en aktivitet.

Medlemmar i Korpen Idre får också delta på aktiviteter hos annan korpförening i Sverige till medlemspris.

UTBILDNING  

I samverkan med RFSISU- Idrottsutbildarna har vi genomfört 8 ”lärgrupper” under året.

Vi har haft god hjälp av de båda konsulenterna Anci Wadman och Hanna Nooni som vi hållit kontakt med digitalt och några tillfällen fysiskt.

 

 

FORTBILDNING / KONFERENSER   

5/9 höll Henrik Bramsved från Aerobic Sweden uppföljning på kursen Stepup Aerobic som genomförts digitalt under hösten 2020. Kursen genomfördes i Kulturhuset Idre.

13/11 startade Vattenledarutbildning då kommunen återöppnat simhallen i Idre som varit stängd i ca 3 år. Nu kan vi erbjuda vattenaktiviteter i början på 2022.

Lotta Yttergren har deltagit på Korpen Riks digitala årsmöte och har tillsammans med Marie Dahlström varit med på digital föreningsdialog med kommunen i början på året. Under hösten deltog Lotta på ett fysiskt möte med kommunen tillsammans med Josefin Norell.

PR OCH KORTARE EVENEMANG                                                                                                                                                                     

KUL MED KORPEN IDRE

I juni genomfördes en medlemsaktivitet på Stranden i Idre. Ett flertal medlemmar kom och fick prova på kajak och SUP. Ett mycket lyckat arrangemang.

SERVERING PÅ WC I ORIENTERING

Under 4 dagar i augusti svarade föreningen för serveringen under Världscupen i Orientering på IdreFjäll. 18 personer ställde upp, såväl medlemmar som vänner till medlemmar serverade med glädje trots dåligt väder och få besökare. Den ekonomiska vinsten uteblev men som teambildande aktivitet gick det väldigt bra. Till arrangemanget köptes betalningssystemet IZettle in.

HÖSTLOVET  vecka 44  

Sedvanlig Spökvandring med tipsfrågor genomfördes i strilande regn med ca 60 deltagare. De Unga Ledarna ansvarade för planering och genomförande tillsammans med några vuxna föreningsledare.                                                                                                                                              De bjöd också in till Dodgeball men det fick ställas in på grund av för få anmälda.

KONTINUERLIGA AKTIVITETER UNDER ÅRET

Under året har vi erbjudit aktiviteter som sommargympa, fys med styrka, step up, tabata, intervallträning utomhus samt orientering. Deltagarantalet har varierat från 1-15 på passen.

Vi har sett ett avtagande deltagarantal sedan pandemin bröt ut.

Vi har haft 4 aktivitetsledarträffar som aktivitetsansvarige Ida Skaaret hållit i.                               Inför terminsstart där intressenter fått varit med och planerat schema, aktiviteter samt uppföljning som aktivitetsledare. Mötena har till största delen varit digitala via Teams. Mellan mötena håller vi kontakten via messenger/Facebook  ”Aktivitetsledare Korpen”            där vi håller en fortlöpande dialog och samarbete.  

Vid fint väder har passen varit utomhus vid Strandskolan där vi haft ett materialförråd till hands. Vi har också varit vid skidstugan och gamla Mullegläntan. När vädret blivit kyligare och det blivit mörkare så har vi varit inomhus i Idrottshallen som tillhör Strandskolan.

Sammanlagt har vi haft 6 vuxna ledare; Josefin, Lotta, Ida, Linda N, Elin J och Marie. Vi har också haft 3 unga ledare; Ebba, Clara och Pauline som varit hjälpledare på några pass.

Vi har inte haft samma värdinnesystem som tidigare. Aktivitetsledarna har ansvarat för passen. Vi ser behovet av att ha med värdinnor på passen så vi kommer återinföra detta.

Alla inomhusaktiviteter blev inställda vårterminen 2021 på grund av rådande pandemi.

Ny aktivitet för hösten 2021 har varit basic stepup. Det har genomförts 11 tisdagar. Från början erbjöds bara ett pass mellan 19.00-20.00 men med ökad efterfrågan och begränsat antal platser utökades det med en timme till mellan 18.00 – 19.00.                                                                                                                             

 

 

SLUTORD 

Styrelsen tackar alla medlemmar och ledare för ett fantastiskt väl genomfört, annorlunda tredje år. Trots en hel del inställda aktiviteter så har våra värdegrundsord

Glädje-Gemenskap-Flexibilitet tydligt varit i fokus under detta annorlunda år och genomsyrat det vi gjort efter att många gånger fått tagit hastiga och kloka beslut.

Vi riktar nu energin framåt och hoppas på att kommande verksamhetsår kan genomföras   på bästa sätt och där vi kan erbjuda ett flertal aktiviteter på ett ”Pandemisäkert” vis.

Tack för detta år och lycka till önskar vi den nya styrelsen för 2022.

 

 

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Lotta Yttergren, ordförande                                                    Marie Dahlström, ordförande

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Josefin Norell, kassör                                                               Camilla Sundh, kassör

 

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Elin Johansson, sekreterare                                                     Linda Nilsson, sekreterare

 

 

 

______________________________                                    _____________________________

Ida Skaaret, aktivitetsansvarig                                               Elin Wallström, aktivitetsansvarig

Nyheter

Nyheter

Postadress:
Korpen Idre - Korpen
Yttergren, Kari Ols Väg 1
79771 Idre

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info